KANALİZASYON

KANALİZASYON

Çevre sağlığı açısından atık suların kullanım noktalarından arıtma tesislerine taşınması ve bu süreçte atık suların gerek dışarı sızmaması ve hattın içerisine zemin suyu sızmaması büyük önem arz etmektedir.