KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA YIKIMI

KENTSEL DÖNÜŞÜM BİNA YIKIMI

16 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 Sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi” hakkında kanun ile kamuoyunda bilinen adı ile Kentsel Dönüşüm süreci resmen başladı. Bu güne kadar yapılanları ve önceleriyle birlikte düşündüğümüzde, sürecin en az 15-20 yıllık bir dönemi etkileyeceğini söyleyebiliriz.


Kentsel Dönüşüm Nedir ve Neden bu kadar önemlidir?

Kentsel dönüşüm, kentteki sorunlu alanların belirlenip, sağlıklı ve de yaşanılabilir hale getirilmesi amacı ile yeniden yapma veya sağlıklı hale getirmek için uygulama yapılması anlamına geliyor. Kısaca kentsel dönüşüm kentin dokusunu bozan sorunların giderilmesi anlamına geliyor.

Bu şekilde de kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi, depreme dayanıklı olmayan, ekonomik ömrünü doldurmuş binaların yeniden yapılarak olası doğal afetler sonucu oluşacak zararların en aza indirilmesi, yani kısaca yaşanabilir şartlarda kentler oluşturmak amaçlanmaktadır.

Çalışamalarımız bünyesinde takip ettiğimiz işlemler:

  • Yapı varsa projesine göre yerinde tespit edilir veya rölöve çıkartılır.
  • Yapının beton değerinin tayini için karot ile beton örneği alınır.
  • Donatı okuma cihazı ile taşıyıcı elemanların donatı çap ve adetleri tespit edilir.
  • Zemin etüt raporu hazırlanır.
  • Yapı bilgisayar ortamında ilgili yönetmelik ve standartlara göre oluşturulur ve deprem testi uygulanır.
  • Yapılan çalışmalar sonucu Deprem Risk Raporu hazırlanır.